שלום לך | 2:06

פזמון -
על אהבתך אשתה גביעי
שלום לך שלום יום השביעי

בית א' -
ששת ימי מעשה לך כעבדים
אם אעבוד בהם אשבע נדודים
כולם בעיני הם ימים אחדים
מאהבתי בך יום שעשועי

הפקה:

היינו כחולמים

קרדיטים:

שלום לך - שיר לר' יהודה הלוי
לחן - אנדלוסי
שר ומנגן - הרב שבתי סבתו

פסקול:

מקורי